TECHNIKI

NAGE-WAZATe-waza (15 technik)

Seoi-nageTai-otoshiKata-gurumaSukui-nageUki-otoshi
Sumi-otoshiObi-otoshiSeoi-otoshiYama-arashiMorote-gari
Kuchiki-taoshiKibisu-gaeshiUchi-mata-sukashiKouchi-gaeshiIppon-seoi-nage


NAGE-WAZAKoshi-waza 11 technik

Uki-goshiO-goshiKoshi-gurumaTsurikomi-goshiHarai-goshi
Tsuri-goshiHane-goshiUtsuri-goshiUshiro-goshiDaki-age
Sode-tsurikomi-goshi

NAGE-WAZA Ashi-waza (21 technik)

Deashi-haraiHiza-gurumaSasae-tsurikomi-ashiOsoto-gariOuchi-gari
Kosoto-gariKouchi-gariOkuri-ashi-haraiUchi-mataKosoto-gake
Ashi-gurumaHarai-tsurikomi-ashiO-gurumaOsoto-gurumaOsoto-otoshi
Tsubame-gaeshiOsoto-gaeshiOuchi-gaeshiHane-goshi-gaeshiHarai-goshi-gaeshi
Uchi-mata-gaeshi


NAGE-WAZA Ma-sutemi-waza (5 technik)

Tomoe-nageSumi-gaeshiUra-nageHikikomi-gaeshiTawara-gaeshi


NAGE-WAZAYoko-sutemi-waza (15 technik)

Yoko-otoshiTani-otoshiHane-makikomiSoto-makikomiUki-waza
Yoko-wakareYoko-gurumaYoko-gakeDaki-wakareUchi-makikomi
Kani-basamiOsoto-makikomiUchi-mata-makikomiHarai-makikomiKawazu-gake


KATE-WAZAOsaekomi-waza (7 technik)

Kuzure-kesa-gatameKata-gatameKami-shiho-gatameKuzure-kami-shiho-gatameYoko-shiho-gatame
Tate-shiho-gatameKesa-gatame

KATE-WAZA Shime-waza (12 technik)

Nami-juji-jimeGyaku-juji-jimeKata-juji-jimeHadaka-jimeOkuri-eri-jime
Kata-ha-jimeDo-jimeSode-guruma-jimeKata-te-jimeRyo-te-jime
Tsukkomi-jimeSankaku-jime

KATE-WAZA Kansetsu-waza (10 technik)

Ude-garamiUde-hishigi-juji-gatameUde-hishigi-ude-gatameUde-hishigi-hiza-gatameUde-hishigi-waki-gatame
Ude-hishigi-hara-gatameAshi-garamiUde-hishigi-ashi-gatameUde-hishigi-te-gatameUde-hishigi-sankaku-gatame