REGULAMIN OBOZU


REGULAMIN OBOZU SPORTOWO-REKREACYJNEGO

I. W CZASIE TRWANIA OBOZU UCZESTNICY SĄ ZOBOWIĄZANI:
  1. PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH POLECEŃ KIEROWNIKÓW I TRENERÓW
  2.PRZESTRZEGAĆ REGULAMINU WEWNĘTRZNEGO OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO:
      A) SZANOWAĆ MIENIE OŚRODKA I UŻYTKOWAĆ GO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.
      B) INFORMOWAĆ TRENNERÓW O ZAISTNIAŁYCH USTERKACH I USZKODZENIECH POWSTAŁYCH PODCZAS
           UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO.
      C) PO WYJŚCIU NA ZAJĘCIA DOPILNOWAĆ ZAMKNIĘCIA DRZWI NA KLUCZ A KLUCZE ZDAĆ TRENEROM.
  3. DBAĆ O CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W POMIESZCZENIACH.
  4. DBAĆ O HIGIENĘ OSOBISTĄ.
  5. ZACHOWYWAĆ POSTAWĘ MORALNA GODNĄ ZAWODNIKA SEKCJI JUDO:
      – DBAĆ O KULTURALNE ZACHOWANIE W STOSUNKU DO INNYCH UCZESTNIKÓW OBOZU ORAZ OSÓB POSTRONNYCH.
  6. W PRZYPADKU ZŁEGO SAMOPOCZUCIA NATYCHMIAST INFORMOWAĆ O TYM TRENERÓW.
  7. ZACHOWYWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS ZAJĘĆ BEZWZGLĘDNIE STOSUJĄC SIĘ DO POLECEŃ TRENERÓW
      I OBSŁUGI OŚRODKA.
  8. ZACHOWYWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ W CZASIE ZAJĘĆ NA KĄPIELISKU.
      – STOSOWAĆ SIĘ BEZWZGLĘDNIE DO POLECEN TRENERÓW, RATOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGI KAPIELISKA.
      – W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRANIA SIĘ SKOKÓW DO WODY NA GŁOWĘ, PODTAPIANIA, A TAKŻE SAMOWOLNEGO ODDALANIA SIĘ OD GRUPY
  9. PRZESTRZEGAĆ CISZY NOCNEJ W GODZINACH 22.00-6.00
  10. STAWIAĆ SIĘ PUNKTUALNIE NA ZAJĘCIA, POSIŁKI ORAZ WSZYSTKIE ZBIÓRKI.
  11. ZABRANIA SIĘ:
       A) UŻYWANIA OGNIA W OŚRODKU ORAZ W JEGO OBRĘBIE
       B) ODDALANIA SIĘ Z REJONU OŚRODKA BEZ ZGODY TRENERÓW.
       C) PRZEBYWANIA W MIEJSCACH DO TEGO NIE PRZEZNACZONYCH.

ZA NIE PRZESTRZEGANIE REGULAMINU WEWNĘTRZNEGO OŚRODKA,
REGULAMINU OBOZU ORAZ POLECEŃ TRENERÓW GROZI WYDALENIE Z OBOZU, POWIADOMIENIE RODZICÓW
O ZAISTNIAŁYCH SYTUACJACH AŻ DO WYKLUCZENIA Z SEKCJI WŁĄCZNIE


KIEROWNIK OBOZU.