O NAS

Od 1998 roku zajmujemy się szkoleniem dzieci i młodzieży w Judo. Na co dzień pracujemy jako nauczycie wychowania fizycznego w wejherowskich szkołach. Jesteśmy pedagogami znającymi doskonale wpływ tej dyscypliny na harmonijny rozwoju dzieci i młodzieży.
Większość zajęć odbywa się w formie zabawy z elementami podstawowych technik judo. W pierwszym okresie zwracamy szczególna uwagę na kształtowanie cech motorycznych tj. szybkość, zwinność, gibkość, siła i koordynacja mięśniowa. Wszystko odbywa się wraz z elementami gimnastyki, gimnastyki korekcyjnej oraz wybranych elementów akrobatyki. W naszych zajęciach może uczestniczyć praktycznie każdy bez względu na wagę i wzrost.
Zawodnikom bardziej zaawansowanym zapewniamy trening bardziej ukierunkowany oraz możliwość startów w zawodach sportowych.
Od 15 lat organizujemy wraz z AZS-AWFiS i Mifune Gdańsk obozy rekreacyjno-sportowe dla dzieci. W naszych akcjach mogą uczestniczyć wszyscy, nawet osoby nie trenujące judo.
Oferujemy przede wszystkim wspaniałą zabawę!!!